Kini Amsyiq Gold Sdn Bhd beroperasi 7 hari seminggu 9am - 5pm | Seminar Emas Setiap Sabtu (9-12 tgh) di Wisma Amsyiq | Ar-Rahnu KUKUH Selangor Bhd Telah beroperasi | AG MENGUTAMAKAN MUAMALAH YANG SAH | AG Is Giving Priority To A Valid Muamalah | Office : 03-55231066 | Pengarah Urusan : Hjh Khainarida 012-666 9362 | Panel Syarak : Hj Othman Hamzah 019-290 3165 | Dapatkan Gold Coin Amsyiq, Gold Bar Amsyiq, Dinar Darul Ehsan, Dirham & Barang Kemas sekarang! | Hubungi cawangan, wakala dan ejen-ejen kami yang berdekatan dengan anda | Senarai Wakala Di Seluruh Semenanjung Malaysia | Banting: 016-2758996 | Rawang: 012-2681380/012-9149403/012-2148220 | Kelang dan Shah Alam: 019-2715765 | Sabak Bernam: 013-6328852 | Puchong: 017-3501340 | Hulu Selangor: 019-2781384 | Putrajaya: 019-3147566/017-3704931 | Perak: 019-5550464 | Kedah: 019-4775980 | Pahang: 013-9326688 | Negeri Sembilan: 019-3849239 | Pulau Pinang: 016-4957970 | Melaka: 012-6637207 | Terangganu: 017-9643775 | Wilayah Persekutuan: 013-6725102| Johor: 013-3722635

Jumaat, 15 Oktober 2010

MATLAMAT SURAH AL BAQARAH


Sebab dinama surah

Berlaku pembunuhan pada zaman Musa a.s. Mereka mencatri siapa yang membunuhnya. Perkara ini sampai kepada pengetahuan Musa a.s. Musa memerintahkan mereka menyembelih sapi betina. Mereka banyak tanya sehingga hampir-hampir tidak dapat dilaksanakan. Setelah disembelih bahagian sapi tersebut dipukulkan kepada mayat mangsa tersebut, lalu hidup dan memberitahu siapa sebenarnya yang membunuhnya.

Matlamat umum Surah al Baqarah

1- Menerangkan usul akidah, menyebut dalil-dalil akidah dan dasar kejadian manusia

2- Menerangkan golongan makhluk dihadapan hidayah Al Quran: Mukminun, kafirun dan munafiqun

3- Menghuraikan sejarah Yahudi yang panjang, membincangkan akidah mereka, menyebutkan nikmat-nikmat Allah ke atas nenek moyang mereka dan akibat kerana keengkaran mereka dari menerima dakwah dari nabi-nabi mereka dan melakukan bermacam-macam bentuk kedegilan, pendustaan dan kesalahan

4- Bahagian akhir dari surah Al Baqarah mengandungi Tasyri’ Islam yang menjadikan umat Islam jamaah yang istimewa dari umat lain pada ibadah, muamalah dan adat mereka

Surah ini menyebutkan:

- hukum Qisas pada bunuh sengaja

- Puasa,wasiat dan iktikaf

- Menjauhi makan harta manusia dengan cara batil

- peranan anak bulan dalam menentukan waktu ibadah, bercucuk tanam dan selainnya

- haji dan umrah

- perang dan factor peperangan dan akibat darinya

- hokum arak, judi dan anak yatim

-hukum mengahwini orang musyrik

- mengenai haidh wanita dan bersuci darinya

- Talaq, iddah, khulu’ dan ridha’ah (penyusuan)

-hukum sumpah dan kafarat melanggar sumpah

-Infaq fi Sabilillah

-hukum jual beli dan riba’

-cara hutang piutang dengan menulis, saksi dan gadaian

Mengenai tarikh Yahudi bermula dengan ayat 40 bermaksud:

40. Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan Segala nikmat Yang telah Kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu, supaya Aku sempurnakan perjanjianKu Dengan kamu; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu Yang lain).

Sehingga ayat 177 bermaksud:

177. bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan Segala malaikat, dan Segala kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang Yang terlantar Dalam perjalanan, dan kepada orang-orang Yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang Yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang Yang sabar Dalam masa kesempitan, dan Dalam masa kesakitan, dan juga Dalam masa bertempur Dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang Yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang Yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang Yang bertaqwa.

Mengenai hukum-hukum dalam Al Quran bermula dengan ayat 178 bermaksud:

178. Wahai orang-orang Yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan Yang seimbang) Dalam perkara orang-orang Yang mati dibunuh iaitu: orang merdeka Dengan orang merdeka, dan hamba Dengan hamba, dan perempuan Dengan perempuan. maka sesiapa (pembunuh) Yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak Yang terbunuh), maka hendaklah orang Yang mengampunkan itu) mengikut cara Yang baik (dalam menuntut ganti nyawa), dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu) Dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. sesudah itu sesiapa Yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab seksa Yang tidak terperi sakitnya.

Surah ini di tutup dengan menerangkan akidah mukmin:

Firmannya Al Baqarah 285-286 bermaksud:

285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".

286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapat pahala kebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yang diusahakannya. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdaya memikulnya. dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yag kafir".

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

TV9